3 Hype

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla, je dávka spadající pod dávky pěstounské péče. Nárok na tuto dávku vniká osobě, která má v pěstounské péči nejméně 3 děti (nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti).  Dalším předpokladem pro nárok na příspěvek je to, že daná osoba zakoupí auto (nebo zajistí nezbytnou opravu daného automobilu). Zároveň je podmínkou, že toto auto není využíváno k výdělečné činnosti, nebo není do 5 roků prodáno (jinak je nutné vracet poměrnou část příspěvku).