6 Hype

Do 27. 7. 2021 platilo, že příjem nezaopatřeného dítěte z nějaké brigády, se započítával jako příjem, do rozhodného příjmu, který ovlivňuje posuzování nároku na některé sociální dávky.

Pouze příjmy v období letních prázdnin (červenec a srpen), se mezi příjmy nezapočítávaly (dokládalo se na zvláštním formuláři).

Původně platilo – paragraf 5, odstavec 1a, bod 1:

1. příjmy ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů, s výjimkou částky, která se považuje za příjem z důvodu bezplatného používání motorového vozidla pro služební účely podle zákona o daních z příjmů a s výjimkou částky odpovídající příjmu, kterého dosáhlo nezaopatřené dítě za měsíce červenec a srpen, a to v rozsahu stanoveném v odstavci 8,

Od 28. 7. 2021 platí novela zákona, kdy se příjmy dítěte z nějaké brigády, už nepočítají do rozhodného příjmu.