7 Hype

Rozhodnutí o postupu provedení exekuce a vymožení dlužné pohledávky je dle zákonů plně v kompetenci exekutora. On sám rozhoduje o tom, jakým způsobem bude vymáhat danou pohledávku. Exekutor má v zásadě 3 možnosti. Je to nařízení exekuce na mzdu (exekuční srážky z platu), exekuce na bankovní účet (účty) a nakonec exekuce na majetek. To, jestli bude exekutor vymáhat pohledávku pouze jedním způsobem, nebo jestli uplatní dva nebo všechny tři způsoby, je tedy pouze na jeho rozhodnutí.