3 Hype

Abyste měla nárok na „mateřskou“ (tedy peněžitou pomoc v mateřství), musí být splněny dvě podmínky. Tou první je, že v posledních 2 letech před zahájením mateřské, máte účast na nemocenském pojištění nejméně 270 kalendářních dní. Tedy, že v posledních 2 letech jste byla nejméně 270 kalendářních dní zaměstnána (kdy za vás nemocenské pojištění platí zaměstnavatel). Druhou podmínkou pak je to, že v době zahájení PPM, jste zaměstnána (účastníkem nemocenského pojištění), nebo v ochranné době až 180 dní od skončení posledního zaměstnání.