5 Hype

Během OČR (dítě nebo jiný člen rodiny), je nárok na 60% z hrubé mzdy. Výpočet ošetřovného se provádí z redukovaného vyměřovacího základu. A ten se vypočítá z hrubé mzdy v posledním zaměstnání (obvykle za posledních 12 měsíců).

Ošetřovné je placeno za všechny kalendářní dny. A maximálně to může být 9 kalendářních dní nebo 16 kalendářních dní u osamělých rodičů (samoživitelé/samoživitelky).

Ošetřovné se nedá prodloužit. A momentálně (v roce 2024), mají na OČR nárok jenom zaměstnanci. OSVČ, DPP nebo DPČ nemají nárok na ošetřovné (budou mít až od 1. 1. 2025).

Během neschopenky, vám nemocenskou nejprve platí zaměstnavatel. Jedná se o prvních 14 dní – na nemocenskou, je ale nárok jenom za pracovní dny (neodpracované směny). Není tedy nárok o víkendu (pouze pokud by na víkend připadala pracovní směna).