Během OČR (dítě nebo jiný člen rodiny), je nárok na 60% z hrubé mzdy. Výpočet ošetřovného se provádí z redukovaného vyměřovacího základu. A ten se vypočítá z hrubé mzdy v posledním zaměstnání (obvykle za posledních 12 měsíců). Ošetřovné je placeno za všechny kalendářní dny. Zobrazit více →