3 Hype

Ve svém dotazu neuvádíte příliš mnoho podrobností, takže odpovím spíše obecněji.

Na to, abyste měla nárok na „mateřskou“ – tedy peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte splňovat základní podmínky. První podmínkou je to, že v době případného zahájení mateřské dovolené (6 – 8 týdnů před porodem), jste zaměstnána. Nebo že jste alespoň v ochranné době, která je až 180 dní od skončení posledního zaměstnání (pokud ovšem poslední zaměstnání, ve kterém je zahájeno těhotenství, trvalo kratší dobu než 180 dní, pak je i ochranná doba kratší).