7 Hype

Když to trochu zjednoduším, tak za každého obyvatele ČR, musí být zaplaceno každý měsíc zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění může platit stát (děti, důchodci, osoby na mateřské, nemocenské, na ÚP, apod.), nebo zaměstnavatel, nebo si ho lidé platí sami (podnikatelé, osoby bez zdanitelných příjmů).

V případě zaměstnanců, musí být každý měsíc zaplaceno alespoň minimální zdravotní pojištění, což je aktuálně 13,5% z minimální mzdy – ta je od 1. 1. 2022 ve výši 16 200 Kč, tj. je to zmiňovaných 2187 Kč.

V případě, že součet zdravotního pojištění, které platí zaměstnanec (4,5%) a které platí zaměstnavatel (9%), nedosahuje ani této minimální částky, pak se hradí doplatek do minimální částky.

Povinnost zaplatit alespoň minimální zdravotní pojištění, ale máte pochopitelně jen jednou. Pokud máte zaměstnání, kde je příjem vyšší než minimální mzda (tj. je placeno více než, než zákonné minimum), pak už v dalších zaměstnáních platíte zdravotní pojištění, jen procentem.

Tj. u zaměstnání, kde máte příjem 5000 Kč, budete platit pouze 4,5% z hrubé mzdy.