9 Hype

Už od roku 2021, mají podnikatelé (OSVČ, živnostníci) možnost neplatit státu samostatné zálohy na sociální a zdravotní pojištění, a daň. Namísto toho se platí jenom jedna měsíční platba – paušální daň.

Odpadá tím část byrokracie – není nutné podávat daňové přiznání, není nutné podávat přehledy o příjmech pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu. Není nutné ani vést účetnictví (byť vedení alespoň základní daňové evidence, je silně doporučováno i v režimu paušální daně).

Od začátku roku 2024, se budou zvyšovat minimální zálohy pro OSVČ. Zvyšuje se minimální sociální i minimální zdravotní pojištění. A zvýší se i paušální daň.

Hlavním důvodem pro zvýšení paušální daně, jsou změny u sociálního pojištění. Vláda v rámci konsolidačního balíčku, prosadila postupné zvyšování sociálního pojištění.

Bude se zvyšovat minimální měsíční částka (v roce 2024 to bude 3852 Kč pro OSVČ hlavní), a bude se zvyšovat i vyměřovací základ (v roce 2024 to bude 55% ze zisku). Změny u sociálního pojištění, mají dopad i na paušální daň.

V roce 2024, se nejvíce zvýší paušální daň pro první pásmo (OSVČ s příjmy do 1 miliónu korun, resp. do 1,5 miliónu pokud si na 3/4 příjmů mohou uplatnit paušál 80% nebo 60%). V prvním pásmu, se paušální daň od 1. 1. 2024 zvýší o 1290 Kč (nově 7498 Kč měsíčně).