7 Hype

Když vám onemocní dítě, nebo třeba babička, o kterou se potřebujete postarat, tak můžete mít nárok na ošetřovné. U krátkodobého ošetřovného, je nárok až na 9 dní (u samoživitelů až 16 dní). U dlouhodobého OČR, to může být až 90 dní.

Ošetřovné funguje trochu podobně, jako nemocenská během neschopenky. Je nárok na 60% z hrubé mzdy (z redukovaného denního vyměřovacího základu). Jsou placeny všechny kalendářní dny (včetně víkendů nebo státních svátků).

Na OČR je nárok u nemocných (nebo i u zdravých) dětí do 10 roků, případně i u starších dětí (nad 10 roků), nebo i u dalších členů rodiny (pokud to jsou příbuzní v přímé linii, tak není podmínkou ani společná domácnost).

Ošetřovné, se vypočítá podobně jako nemocenské dávky (na které je nárok během neschopenky od 15 dme). I pro OČR výpočet vychází z denního vyměřovacího základu (který se odvíjí od hrubé mzdy v zaměstnání). Během OČR je nárok na 60% z redukovaného vyměřovacího základu.