6 Hype

Vláda v pondělí 8. 2. 2021, informovala o schválení návrhu, na zvýšení kompenzačního bonusu pro OSVČ (a další subjekty). Tato podpora pro OSVČ zasažené epidemií, by se měla zvýšit na 1000 Kč za jeden den.

Navíc by měl být i vyplácen příspěvek 500 Kč, na každého zaměstnance. Mělo by dojít i ke změně podmínek – nárok bude mít více podnikatelů. Aby změna začala platit a došlo ke zvýšení, je nutná změna zákona = schválení v Parlamentu i Senátu.

Vláda navíc slibuje i zjednodušení současného (nepřehledného) systému podpory a kompenzací.

Od začátku podzimu 2020, kdy začala druhá vlna epidemie koronaviru COVID, je kompenzační bonus pro OSVČ (a malé s.r.o. firmy, nebo dohodáře), nastaven na 500 Kč za jeden kalendářní den.

Podmínky, pro nárok na kompenzační bonus, se sice od začátku druhé vlny epidemie již několikrát změnily, výše podpory je ale zatím stále stejná.

Nyní vláda navrhuje zvýšení kompenzačního bonusu, na 1000 Kč za jeden kalendářní den. Za jeden běžný měsíc by, tako mohl být nárok na podporu až 30 000 Kč.

Navíc by nově byl i příspěvek 500 Kč na jednoho zaměstnance (pokud OSVČ nebo firma má nějaké zaměstnance).

V současné době, je sice nárok i na další formy podpory – jako jsou různé dotace COVID od Ministerstva průmyslu a obchodu, či programy Antivirus. Kompenzační bonus „by ale měl“ být „nejjednodušší/nejsnadněji dostupný“ (… „by měl“ je zde ale oprávněně v uvozovkách, v praxi to dosti „skřípe“).