7 Hype

Po návratu ze zahraničí se určitě můžete jít zaregistrovat na úřad práce. Minimálně již jen z toho důvodu, že v době, kdy jste vedena na Úřadu práce v evidenci uchazečů o zaměstnání za vás stát platí zdravotní pojištění. Jinak byste si musela zdravotní pojištění platit sama.

Také nevím, jak jste to měla se zdravotním pojištěním během pobytu v zahraničí. To je nutné u vaší zdravotní pojišťovny doplatit, nebo doložit, že jste si ho platila v zahraničí.

To, jestli případně budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo ne, bude záležet na tom, jestli splňujete podmínku minimální „odpracované doby“ (resp. minimální doby účasti na důchodovém pojištění). Ta je nejméně 12 kalendářních měsíců za poslední dva roky. Pokud jste nyní byla půl roku v zahraniční, ale před tím alespoň jeden rok pracovala, pak byste měla mít nárok i na podporu v nezaměstnanosti. Pokud podmínka minimální doby splněna není, pak nárok na podporu nebude.