8 Hype

V listopadu 2021, se vláda rozhodla obnovit kompenzační bonus pro OSVČ (a dohodáře či společníky malých s.r.o.).

Návrh zákona byl postupně schválen v Parlamentu a Senátu a nový zákon platí od 23. 12. 2021. Viz zákon číslo 519/2021 Sb., Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022 – najdete například zde.

Nový kompenzační bonus za část podzimu 2021 (od 22. 11. 2021 do konce roku) a pro rok 2022 (zatím jen pro leden 2022), má velmi podobné parametry, jako kompenzační bonus poskytovaný v první polovině roku 2021 (zákon 95/2021 Sb.):

  • OSVČ, společníci malých s.r.o. mohou mít nárok až na 1000 Kč za jeden den (za listopad a prosinec 2021, tedy až 40 000 Kč, za leden 2022 až 31 000 Kč)
  • Dohodáři (DPP/DPČ) mohou mít nárok na 500 Kč za jeden den (za listopad a prosinec 2021 tedy až 20 000 Kč, za leden 2022 až 15 500 Kč
  • OSVČ mohou mít nárok na kompenzační bonus za karanténu ve výši 500 Kč a den (při 14 denní karanténě je to 7000 Kč, při 7 denní karanténě je to 3500 Kč)
  • Podmínkou nároku na kompenzační bonus (1000 Kč/den) je pokles příjmu (tržeb) alespoň o 30% (pokles musí souviset s epidemií COVID, pokud by se jednalo jen o sezónní pokles, nebo obecný „neúspěch“ při podnikání, tak na kompenzaci nárok není)
  • Podmínkou nároku na kompenzační bonus za karanténu, je placení dobrovolného nemocenského pojištění (minimální nemocenské pojištění pro OSVČ je 147 Kč měsíčně)
I když je online aplikace nebo formulář pro podání žádosti již k dispozici, Finanční úřad doporučuje, aby žádost o kompenzaci za první bonusové období, byla podána nejdříve od 1. 1. 2022. A žádost o kompenzaci za druhé bonusové období, nejdříve od 1. 2. 202.