12 Hype

Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti, je rozhodující průměrný čistý měsíční výdělek, za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí, v posledním ukončeném zaměstnání.

Váš poslední dosažený příjem, před začátkem dlouhodobé pracovní neschopnosti, je tedy pro výpočet podpory v nezaměstnanosti irelevantní (nehraje žádnou roli). Příjem během neschopenky (nemocenské dávky), také nemají žádný význam pro výpočet podpory.

Výpočet podpory, by se měl provést na základě průměrného čistého měsíčního výdělku, z posledního kalendářního čtvrtletí.

Určení průměrného výdělku se řídí zákoníkem práce. Ten pamatuje na situace, kdy zaměstnanec v posledním kalendářním čtvrtletí nepracoval.