6 Hype

V případě, že jste nyní v pracovní neschopnosti a ve 3 čtvrtletí 2022 (měsíce červenec až září 2022), nebudete mít odpracováno alespoň 21 směn, pak se nedá určit průměrný výdělek.

To, že dostáváte nemocenské dávky, nehraje žádnou roli – nemocenské dávky nejsou příjem ze zaměstnání, který by se projevil ve výpočtu průměrného výdělku.

V takovém případě, se na místo průměrného výdělku, použije pravděpodobný výdělek. Viz zákoník práce (zákon číslo 262/2006 Sb.), paragraf 355:

§ 355 Pravděpodobný výdělek

(1) Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek.

(2) Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.