5 Hype

Jedním z oprávněných důvodů pro zastavení exekuce, je nemajetnost dlužníka (povinného). Zákon to pak formuluje tak, že výkon rozhodnutí (exekuce), je zastaven v případě, že průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů. O zastavení exekuce s důvodu nemajetnosti může rozhodnout exekutor nebo případně exekuční soud. Návrh na zastavení pro nemajetnost pak může podat i dlužník (povinný).