8 Hype

Odměna pěstouna je dávka spadající pod dávky pěstounské péče. Nárok na tuto „odměnu“ má především osoba pečující nebo osoba vedená v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči.  Pokud jsou oba manželé (poručníci) vedeni v evidenci nebo jsou osobou pečující, pak má nárok na tuto dávku pouze jeden z nich (určuje se dohodou mezi manžely/poručníky).  V oprávněných případech je možné žádat o vyloučení druhé osoby ze společné pěstounské péče. A to především v případě, že spolu oba manželé/poručníci prokazatelně nejméně 3 měsíce nežijí. Pak je k žádosti nutné vyplnit příslušný formulář: Formulář: Žádost o vyloučení osoby ze společné pěstounské péče.