2 Hype

Při provádění exekuce na majetek se exekutor může pokusit „zabavit“ i věci, které nejsou majetkem dlužníka. Typicky se může jednat o situaci, kdy dlužník bydlí v nájmu, a některé části vybavení bytu jsou ve vlastnictví majitele bytu (pronajímatele). Nebo to mohou být i různé další situace. Třeba když má dospělé dítě trvalé bydliště u rodičů, ale ve skutečnosti tam nežije a nemá u nich ani žádné své věci.

Pokud vás navštíví exekutor a pojme do soupisu věcí k exekuci i některé předměty, které jsou vaším majetkem, pak se proti tomu můžete bránit. Prvním krokem by mělo být, že se obrátíte přímo na exekutora. Máte na to 30 dní od chvíle, kdy jste se dozvěděli o soupisu věcí. V takovém případě podáváte návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu (dle paragrafu 68, zákona číslo 120/2001 Sb., Exekuční řád).