6 Hype

Nárok na PPM (peněžitou pomoc v mateřství) můžete mít, pokud budou splněny příslušné podmínky.

Jednak je to minimální doba účasti na nemocenském pojištění v délce alespoň 270 dní, za poslední dva roky. Posuzují se poslední dva roky, před termínem nástupu na PPM (což je v době 6 – 8 týdnů před porodem).

A dále musí být splněna podmínka, že při nástupu na PPM, jste účastníkem nemocenského pojištění (tj. například zaměstnaná), nebo že jste alespoň v ochranné době.

Pokud jste byla těhotná již v době ukončení prvního zaměstnání (vaše původní zaměstnání, kde jste pracovala 3 roky), pak je zde po skončení tohoto zaměstnání ochranná doba 180 kalendářních dní.

Tím, že jste následně nastoupila do jiného zaměstnání, tak došlo k přerušení této ochranné doby Po skončení vašeho aktuálního zaměstnání, by ochranná doba pokračovala, přičemž se prodlouží o dobu v aktuálním zaměstnání.