8 Hype

Podpora v nezaměstnanosti, se vypočítá z čistého průměrného měsíčního výdělku, v posledním ukončeném zaměstnání. Záleží tedy na tom, k jakému datu bude ukončen váš pracovní poměr.

Pokud by byl pracovní poměr ukončen například v září, pak by se jednalo o průměrný výdělek za měsíce duben – červen. Pokud by to bylo v říjnu, pak by to byl průměrný výdělek za měsíce červenec až září, …atd. – vždy předcházející ukončení kalendářní čtvrtletí.

Podpora se nepočítá z průměrné výplaty nebo z průměrné mzdy. Průměrný výdělek je něco trochu jiného. Pokud jste v příslušném období, za které se počítá průměrný výdělek (poslední ukončené kalendářní čtvrtletí) v pracovní neschopnosti, pak to pro výpočet nemusí hrát žádnou velkou roli.

Postup výpočtu průměrného výdělku, je uveden v zákoníku práce – viz paragraf 351 a dále.

Průměrný výdělek se vypočítá ze skutečně odpracovaných hodin v daném období (včetně práce přes čas). Průměrný výdělek se počítá z hrubé mzdy (nebo z hrubého platu).