6 Hype

Rodičovský příspěvek je sociální dávka, na kterou má nárok každý, kdo pečuje o nejmladší dítě v rodině (do jeho max. 4 roků). I v roce 2023 je celkový rodičovský příspěvek 300 000 Kč (na jedno dítě) a 450 000 Kč (na dvojčata).

V následující kalkulačce si můžete spočítat různé varianty rodičovského příspěvku. V závislosti na tom, jak dlouho chcete rodičovský příspěvek dostávat, si můžete nastavit různou měsíční výši této sociální dávky.

Na rodičovský příspěvek má nárok skoro každý, kdo se stará o nejmladší dítě v rodině. Nárok na rodičovský příspěvek vzniká:

  • Dnem narození nejmladšího dítěte v rodině
  • Dnem převzetí dítěte do péče
  • Po ukončení výplaty peněžité pomoci v mateřství

U rodičovského příspěvku není podmínka, aby příjemce před rodičovskou pracoval v zaměstnání (jako u nároku na mateřskou).  Výše příjmu před porodem hraje roli jen u možnosti zvolit si měsíční výši RP.

Rodičovský příspěvek může dostávat jak žena (matka dítěte), tak i muž (otec dítěte), popř. ten kdo dítě převzal do péče (péče nahrazující péči rodičů).

Může ho ale dostávat jen jeden z rodičů. Během doby, kdy dostáváte rodičovský příspěvek, můžete chodit do zaměstnání nebo podnikat.