5 Hype

Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká v případě, že v posledních dvou letech před podáním žádosti, splňujete podmínku účasti na důchodovém pojištění, v rozsahu nejméně 12 měsíců. Účast na důchodovém pojištění je ve své podstatě to stejné, jako placení sociální pojištění (vám jako zaměstnanci, je na sociální pojištění strháváno pouze důchodové pojištění, zaměstnavatel v rámci sociálního pojištění, platí ještě nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti).

Výpočet výše podpory v nezaměstnanosti se zpravidla provádí z průměrného příjmu z posledního kalendářního čtvrtletí. Pokud byste tedy o podporu v nezaměstnanosti žádal například nyní – tedy v červenci 2017, pak by byl pro výpočet podpory v nezaměstnanosti, použit prů