3 Hype

Zde jen pro přesnost, v dotazu zmiňujete „mateřskou dovolenou“. Ta se vás ale pochopitelně netýká. Mateřskou dovolenou vám poskytuje zaměstnavatel v době, kdy jste zaměstnána. Mateřská dovolená je pak pouze o tom, že jste „omluvena“ v zaměstnání po dobu 28 týdnů (při narození jednoho dítěte) a zaměstnavatel vás nesmí propustit nebo vám musí „podržet“ vaše místo. Mateřská dovolená pak nic jiného nezaznamená.

To, co zřejmě máte na mysli, je PPM – peněžitá pomoc v mateřství, což je dávka vyplácena na základě nemocenského pojištění v době před porodem a po porodu. Termín zahájení PPM je v době 6 – 8 týdnů před porodem. Při narození jednoho dítěte