4 Hype

Co se týká Úřadu práce tak tam se hlásit opravdu „nemusíte“. Žádný zákon, nebo jiný právní předpis nestanovuje „povinnost“ hlásit se na Úřadu práce, jako nezaměstnaný. Je to vaše případná dobrovolná aktivita. Pokud chcete požádat o podporu v nezaměstnanosti, nebo pokud chcete, aby vám případně úřad práce pomohl s hledáním nového zaměstnání nebo případně s rekvalifikací, pak tam zajít můžete.

V souvislosti s Úřadem práce je zde lhůta 3 pracovní dny. Pokud na Úřad práce zajdete do 3 pracovních dnů od skončení zaměstnání, pak jste na Úřadu práce evidován od skončení zaměstnání. Pokud na Úřad práce zajdete později, pak jste evidován od data návštěvy