2 Hype

Exekuce nastává ve chvíli, když dlužník nedokáže splácet své pohledávky a věřitel se obrátí na soud a požádá o exekuční řízení. Exekutor následně může provádět srážky ze mzdy, zablokovat účet v bance, nebo přistoupit i k zabavení majetku (exekuce na majetek).

Asi nejčastější formou vymáhání dluhu v exekuci, jsou srážky ze mzdy. Při exekuci na plat, je nárok na nezabavitelnou částku (zvýšila se od začátku roku 2023). A dále je nárok ještě na jednu nebo dvě třetiny z výplaty.

Srážet se může i z dalších příjmů. Nejenom z výplaty v zaměstnání, ale i z důchodu, z příjmů z nějaké brigády (práce na DPP nebo DPČ), z nemocenské, z mateřské, z podpory v nezaměstnanosti, apod. Podmínky pro výpočet nezabavitelné částky a srážek jsou stejné, pro všechny příjmy.

Od 1. 1. 2023 byly upraveny podmínky pro exekuce, což má mít vliv na výši srážek. Došlo ke zvýšení nezabavitelné částky:

  • Nezabavitelné minimum se od 1. 1. 2023 zvýšilo na 13 638 Kč

Kromě základní částky, může být nárok i na dalších 3409,50 Kč za manželku, za manžela nebo za dítě (3409,50 Kč se připočítá za každého z nich). Zvýšila se i hranice, od které už všechno bere exekutor na 30 686 Kč.

V exekučním řízení existují dvě kategorie srážek – přednostní a nepřednostní