6 Hype

Jedním z nejčastějších způsobů, jak jsou vymáhány dluhy během exekuce, jsou srážky ze mzdy. Obvykle se mluví o exekuci na plat či na mzdu, ale platí to obecně pro skoro všechny pravidelné příjmy.

Exekutor může nařídit i srážky z invalidního důchodu nebo i ze starobního důchodu. Srážky je možné provádět i z nemocenské, z mateřské, z rodičovské nebo z podpory v nezaměstnanosti. Někdy je možná i exekuce na sociální dávky.

Bez ohledu na to, o jaký se jedná příjem, ale pro exekuci platí stejné podmínky. Dlužník v exekuci, má nárok na nezabavitelné minimum. Podle toho, jestli se jedná o přednostní nebo nepřednostní exekuci, pak zůstává více či méně peněz.

Podmínky pro výpočet exekuce na invalidní důchod jsou stejné, jako u exekuce na běžný starobní důchod, nebo na mzdu (či jiný příjem).

Srážky provádí přímo ČSSZ. Dlužník má nárok na nezabavitelné minimum, které může být zvýšeno započítáním částky za manželku (manžela) nebo za každé vyživované dítě.

Pokud je exekuce nařízena z důvodu přednostní pohledávky, tak je kromě nezabavitelné částky, nárok už jenom na 1/3 z invalidního důchodu.

Pokud je to „obyčejná“ nepřednostní exekuce, tak kromě nezabavitelné částky, zůstanou ještě 2/3 ze zbylé části invalidního důchodu.