6 Hype

Situace, při kterých vám musí zaměstnavatel poskytnout pracovní volno, nebo pracovní volno s náhradou mzdy (či platu), jsou popsány v Nařízení vlády číslo 590/2006 Sb.

Co se týká úmrtí a případné účasti na pohřbu, tak zde máte zákonný nárok, v těchto případech:

7. Úmrtí

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na

a) 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,

b) 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,