11 Hype

Aktuální verze insolvenčního zákona (zákon číslo 182/2006 Sb.) připouští, abyste oddlužení podstoupil i více než jednou v životě.

Pokud jste již byl v insolvenci (oddlužení), a to bylo soudem ukončeno (s tím, že jste byl osvobozen od placení zbylé části pohledávek), můžete si o nové oddlužení požádat, až po uplynutí 10 roků.

Čistě teoreticky, je možné jít do oddlužení (insolvence) i několikrát za život. Při opakovaném oddlužení, by se ale soud již zabýval tím, nakolik je sledován poctivý záměr (viz dále).

Viz paragraf 395, zákon číslo 182/2006 Sb.:

(3) Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení také tehdy, jestliže v posledních 10 letech před podáním insolvenčního návrhu bylo dlužníku pravomocným rozhodnutím přiznáno osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž nebyly uspokojeny.

Trochu jiná situace by byla v případě, že by vám předchozí oddlužení bylo soudem zrušeno/nebylo schváleno (například proto, že jste nezvládal splácet). Pak je možné žádat o nové oddlužení, už po uplynutí 5 roků.