4 Hype

Pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství, musí být splněny dvě hlavní podmínky. Jednak je to potřebná doba účasti na nemocenském pojištění (což je zmíněných minimálně 270 kalendářních dní, za poslední dva roky).

A dále je nutné, být v době termínu nástupu na PPM, účastníkem nemocenského pojištění (tj. například zaměstnaná), nebo být alespoň v ochranné době.

Ochranná doba, pro nárok na mateřskou, je až 180 dní, od skončení posledního zaměstnání, ve kterém již žena byla těhotná. Pokud jste při ukončení posledního zaměstnání nebyla těhotná, pak se vás tato ochranná doba netýká.

Pokud byste tedy až do porodu byla nezaměstnaná, vedená v evidenci Úřadu práce, tak vám bohužel nemůže vzniknout nárok na PPM, a měla byste nárok až na rodičovský příspěvek, od narození dítěte.