4 Hype

Podle aktuálně platných pravidel je nejvyšší možná výše rodičovského příspěvku, vyplaceného v jednom měsíci, částka 11500 Kč. Vyšší částku aktuálně není možné dostat. V případě, že už nyní pobíráte tuto nejvyšší částku, pak bohužel není nic, co byste ještě mohla udělat proto, abyste stihla dočerpat celou výši rodičovského příspěvku.

Ano, aktuálně se řeší změna těchto podmínek. Jedná se o novelu zákona o státní sociální podpoře (zákon 117/1995 Sb.). O této novele se hovoří již skoro dva roky. Ještě v loni a na začátku tohoto roku, zaznívaly hlasy, že by novela mohla začít platit již v polovině roku 2017.