9 Hype

Před začátkem letních prázdnin (ve středu 28. června 2023), rozhodla vláda o zvýšení rodičovské v roce 2024. Rodičovský příspěvek, by se měl zvýšit o 50 000 Kč (na 350 000 Kč u jednoho dítěte a 525 000 Kč u dvojčat (či vícerčat)). Zvýšení by mělo platit od 1. ledna 2024.

Současně se zvýšením rodičovské, ale dojde i ke zkrácení doby, po kterou je možné čerpat rodičovský příspěvek, jen na 3 roky (nyní je možné rozložit čerpání rodičovského příspěvku až do 4 roků dítěte).

Změny (zkrácení rodičovské a zvýšení o 50 000 Kč), se ale budou týkat jen dětí, které se narodí v roce 2024 (pouze dětí narozených od 1. 1. 2024). Všechny stávající maminky na rodičovské, budou mít bohužel „smůlu“ – zvýšení rodičovské se jich netýká (u dětí narozených v roce 2023 a dříve se nic měnit nebude).

Od 1. 1. 2024, se rodičovský příspěvek zvýší:

  • Zvýšení o 50 000 Kč
  • Rodičovský příspěvek na jedno dítě v roce 2024 = 350 000 Kč
  • Rodičovský příspěvek na dvojčata (nebo vícerčata) = 525 000 Kč

Zvýšení se ale bude týkat pouze dětí, které se narodí od 1. 1. 2024 (a dále). Děti, které se narodí v roce 2023, nebo se narodily dříve, se zvýšení týkat nebude. U nich bude i nadále nárok jen na 300 000 Kč (resp. na 450 000 Kč u dvojčat nebo vícerčat).