1 Hype

Na sociální dávku „příspěvek na bydlení“ můžete mít nárok i jako studentka. To zde nehraje až tak zásadní roli. Podstatnější je to, zda budete splňovat podmínky nároku na tuto sociální dávku. Pokud jsou splněny příslušné podmínky, pak si můžete podat žádost.

Základní podmínkou, abyste měla nárok na příspěvek na bydlení i jako studentka, je to že budete plnoletá (což je asi pochopitelné). Dále pak o příspěvek na bydlení můžete žádat pouze v případě, že se bude jednat o váš byt v osobním nebo družstevním vlastnictví. Nebo pokud byste měla uzavřenu nájemní smlouvu na daný byt. Pozor na to, že to musí být opravdu nájemní smlouva. Pokud by se jednalo o podnájem, tak na ten se již příspěvek na bydlení nevztahuje.