3 Hype

Dále pak u příspěvku na bydlení záleží na počtu osob, které mají v daném bytě trvalý pobyt. Tedy ne podle toho kolik lidí v daném bytě skutečně bydlí, ale právě podle toho, kolik zde má trvalé bydliště. Podle toho se pak odvíjí výše normativních nákladů na bydlení. Také se pak dokládají příjmy všech osob, které mají v bytě trvalé bydliště.

V neposlední řadě pak záleží na velikosti města, ve kterém byste si pronajímal byt – výše normativních nákladů na bydlení je odstupňována podle velikosti města.