1 Hype

U příspěvku na bydlení, se dokládají příjmy a výdaje na bydlení vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí. A na základě toho, jaké v tomto období byly příjmy/výdaje za bydlení, se pak přiznává dávka na další 3 měsíce. Pokud je vám vrácen v některém kalendářním čtvrtletí vrácen přeplatek, tak až půjdete znovu předkládat příjmy a výdaje tak, se to zohlední. Za kalendářní čtvrtletí, ve kterém vám byl přeplatek vrácen, se o tuto částku snižují náklady na bydlení.  Pokud tedy běžně platíte za bydlení 6500 Kč, tak při vrácení přeplatku 11000 by vám za dané čtvrtletí vycházely průměrné měsíční náklady na bydlení „jenom“ 2834 Kč.