1 Hype

Ano je možné, aby Váš manžel měl nárok na ošetřovné. A to buď na Vás, nebo i na Vaše dítě (a to i přes to, že jste nyní na mateřské). Zákon totiž přiznává nárok na ošetřovné v případě ošetřování ženy (členky společné domácnosti), pokud její fyzický stav po porodu vyžaduje ošetřování jinou fyzickou osobou. Viz paragraf 39, zákon o nemocenském pojištění: