4 Hype

To, kolik je příspěvek na bydlení, se odvíjí od několika různých faktorů. Na výši příspěvku na bydlení má vliv to, jestli se jedná o byt/dům v osobním vlastnictví nebo jestli to je nájem. Dále pak záleží na tom, kolik osob v bytě bydlí. Resp. pro přesnost, u příspěvku na bydlení se započítávají všechny osoby, které mají v bytě trvalé bydliště. Nakonec také záleží na tom, o jak velké město se jedná.

Posledním faktorem, který limituje výslednou výši přídavků, je to, jaké jsou vaše skutečně zaplacené náklady na bydlení. Příspěvek se totiž vyplácí buď maximálně do výše normativních nákladů (takže i kdybyste měli reálné náklady vyšší než ty normativní, ve výsledku vždy dostanete maximálně to, co odpovídá normativu), nebo je příspěvek na bydlení maximálně do výše skutečně uhrazených nákladů (pokud jsou tyto skutečné náklady nižší než normativní)