6 Hype

Podobně, jako i u ostatních nemocenských dávek, i u ošetřovného se výše vyplácené dávky odvíjí od toho, jaký je váš vyměřovací základ. Ten se stanovuje na základě vašeho příjmu ze zaměstnání. Obvykle se posuzuje příjem za posledních 12 měsíců. Pokud ale poslední zaměstnání (poslední činnost, která vám zakládala účast na nemocenském pojištění), trvalo kratší dobu, pak se vyměřovací základ počítá z tohoto posledního zaměstnání.

Takto určený vyměřovací základ (velmi zjednodušeně se dá spočítat jako součet všech příjmů za posledních 12 měsíců (hrubá mzda), který se vydělá počtem kalendářních dní (365)), se pak redukuje. Tedy pro účely stanovení výše ošetřovného se započítá jen určitá část