6 Hype

Aby vůbec mohl mít OSVČ nárok na nějaké nemocenské dávky (patří sem třeba nemocenská nebo peněžitá pomoc v mateřství), musí si v první řadě platit nemocenské pojištění.

Za zaměstnance platí nemocenské pojištění zaměstnavatel (s výjimkou některých úvazků, jako je třeba práce na dohodu o provedení práce, nebo na dohodu o pracovní činnosti, tam tomu tak vždy není). OSVČ, pokud by chtěl mít nárok na nemocenskou, tak si musí nemocenské pojištění platit sám.

Zatímco placení sociálního a zdravotního pojištění je dáno zákonem a je tedy povinné, nemocenské pojištění je dobrovolné. Je tedy na rozhodnutí každé konkrétní OSVČ, zda si nemocenské pojištění bude nebo nebude platit.