3 Hype

Na příspěvek na bydlení, můžete mít nárok i jako student. Předpokladem pro nárok na tuto dávku, je ale to, že nebydlíte s rodiči (nesdílíte společnou domácnost v tom smyslu, jak to definuje zákon).

Pokud byste bydlel stále s rodiči, tak nemůžete mít nárok na příspěvek na bydlení jako samostatná osoba.

Pokud ale bydlíte sám, tak na tuto dávku může být nárok (pokud jsou splněny všechny příslušné podmínky).

Na druhou stranu – jestliže ale bydlíte sám, pak vaši rodiče nemohou mít nárok na daňovou slevu na dítě za vaši osobu. Tyto dvě věci, se vzájemně vylučují.

Buď bydlíte s rodiči, a pak si oni mohou uplatnit slevu za dítěte (ale vy už nemůžete mít nárok na příspěvek na bydlení). Nebo nebydlíte s rodiči, a oni si nemohou za vás uplatňovat slevu (ale můžete mít nárok na příspěvek).