2 Hype

Pokud jste se v původním zaměstnání nedomluvila jinak, pak byste v něm měla mít až do 3 narozenin dítěte rodičovskou dovolenou (rodičovská dovolená, je maximálně do 3 let dítěte, může ale být dojednána i na kratší dobu).

Během rodičovské dovolené, si můžete „dělat co chcete“. Nejsou zde žádná významnější omezení. Můžete pracovat v nějakém zaměstnání, podnikat, není limitována výše příjmu, atd.

Můžete mít také sjednán libovolný počet pracovních/služebních poměrů. Nebo mít sjednán pracovní poměr a k tomu libovolný počet dohod o provedení práce/o pracovní činnosti. Nebo můžete podnikat jako OSVČ a k tomu mít sjednán pracovní poměr nebo nějakou dohodu. Nebo se může jednat o libovolné kombinace výše uvedeného.

V zásadě ani nic, jako „hlavní pracovní poměr“, neexistuje. Jsou pouze pracovní/služební poměry nebo dohody konané mimo pracovní poměr.