5 Hype

Obecně je možné říci, že na rodičovský příspěvek máte nárok po celou dobu, kdy jsou splněny příslušné podmínky. A to až do doby 4 roků dítěte, nebo dokud není vyčerpána celá částka (300 000 Kč na jedno dítě nebo 450 000 Kč na dvojčata nebo vícerčata).

U rodičovského příspěvku si navíc můžete zvolit měsíční částku. Pokud není nárok na „mateřskou“ (PPM – peněžitou pomoc v mateřství), nebo pokud je jen velmi nízká, pak je to maximálně 10 000 Kč měsíčně. To by se pak dal celý RP vyčerpat za 30 měsíců.

Pokud jste měla nárok na mateřskou, pak je možné volit rodičovský příspěvek až do výše 30ti násobku ze 70% denního vyměřovacího základu pro PPM. Tj. v zásadě do výše toho, co jste dostávala jako mateřskou za jeden měsíc. Pokud jste měla například mateřskou 20 000 Kč, pak si můžete zvolit i maximální částku RP v této výši.

Díky tomu si pak můžete sama určovat dobu, po kterou vám bude rodičovský příspěvek vyplácen.