9 Hype

Nárok na PPM (peněžitou pomoc v mateřství) vzniká, pokud jsou splněny příslušné podmínky (stanovené zákonem 262/2006 Sb., zákon o nemocenském pojištění). První podmínkou je především to, že v době zahájení PPM (tedy 6 – 8 týdnů před porodem) jste zaměstnána (přesněji jste účastníkem nemocenského pojištění).

Nebo, že v době zahájení PPM, jste alespoň v ochranné lhůtě, která může být až 180 dní od skončení posledního zaměstnání. Pokud poslední zaměstnání (ve kterém jste již byla těhotná), trvalo kratší dobu než 180 dní, pak je i délka ochranné doby kratší.

Nakonec je také důležité, abyste v době zahájení PPM splňovala podmínku minimální doby účasti na nemocenském pojištění (tedy doby v zaměstnání ve vašem případě). A to nejméně po dobu 270 kalendářních dní za poslední 2 roky.