4 Hype

Výpočet mateřské u druhého dítěte by se odvíjel od toho, jaké by byly splněny podmínky v době zahájení druhé peněžité pomoci v mateřství.

Pokud byste byla i nadále zaměstnaná, a u druhého dítě by vám začátek další mateřské spadal do 4 roků toho prvního, pak by se při výpočtu mateřské mohlo vycházet ze stejného vyměřovacího základu jako u prvního dítěte.

Viz zákon o nemocenském pojištění (zákon číslo 187/2006 Sb.), paragraf 19:

(3) U zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství; přitom se porovnávají denní vyměřovací základy před jejich úpravou podle § 21.