6 Hype

Pokud jste vedená na Úřadu práce jako nezaměstnaná, pak budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti až po uplynutí 3 měsíců. Za dobu prvních 3 měsíců, vám nebude podpora vyplácena, protože jste dostala odstupné za 3 měsíce. Podpora se vám tím nijak nekrátí, jen ji začnete dostávat až po uplynutí doby, za kterou vám náleželo odstupné.

Na podporu v nezaměstnanosti byste tedy měla od začátku června a po dobu 8 měsíců (je vám nad 50 roků, ale méně než 55 roků), tj. do ledna 2022. První podporu byste měla dostat v průběhu července (vyplácí se zpětně za předchozí měsíc, podobně jako výplata).

Po dobu, kdy je vám na Úřadu práce vyplácena podpora, nesmíte vykonávat žádné zaměstnání, bez ohledu na výši příjmu. Resp. pokud byste nějaké zaměstnání zahájila (i kdyby to byla jen nějaká krátkodobá brigáda), tak to povede k přerušení výplaty podpory.

V době, kdy jste vedená na Úřadu práce, a není vám vyplácena podpora v nezaměstnanosti (tj. první 3 měsíce, nebo případně následně, po skončení podpory), může omezeně pracovat.