4 Hype

Na rozdíl od klasické neschopenky, kdy jste vy sama nemocná, a máte pevně stanovené vycházky. Při pracovní neschopnosti z důvodu ošetřování dítěte funguje trochu jinak.

U dětí do 10 roků není podmínkou, aby dítě sdílelo s tím, kdo ho ošetřuje společnou domácnost – viz paragraf 39, zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., odstavec 2:

(2) Podmínkou nároku na ošetřovné je, že osoba uvedená v odstavci 1 žije se zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem.