3 Hype

Pokud jste majitelkou družstevního podílu („družstevního bytu“), pak vy sama jste ve vztahu k danému bytu v pozici nájemníka. Máte s družstvem uzavřenu nájemní smlouvu.

Pokud vy sama máte v daném bytě trvalé bydliště, pak můžete dát byt/část bytu do podnájmu třetí osobě (váš bratr) i bez souhlasu pronajímatele (bez souhlasu družstva). Viz Občanský zákoník, zákon číslo 89/2012, paragraf 2274:

§ 2274
Nájemce může dát třetí osobě do podnájmu část bytu, pokud v bytě sám trvale bydlí, i bez souhlasu pronajímatele. Ustanovení § 2272 se použije přiměřeně.