9 Hype

Od 28. října 2021, začíná na 3 měsíce tzv. „milostivé léto“. Pokud do 28. ledna 2022, zaplatíte svůj původní dluh (a poplatek za ukončení exekuce), tak vám budou prominuty všechny úroky a penále.

Je to poměrně neopakovatelná šance, jak se zbavit alespoň některých dluhů. Není totiž velkou výjimkou, že z původního dluhu ve výši pár stokorun nebo tisícikorun, se během let stal dluh ve výši i několika desítek tisíc korun. Přičemž většinu tvoří právě úroky z prodlení (často až 90% dluhu, tvoří jen úroky a příslušenství, původní dluh je pak jen 10% z celkové vymáhané částky).

Takto ale máte šanci, zaplatit jen původní dlužnou částku, a úroky vám budou prominuty. Týká se to ale pouze dluhů vůči státu (např. daně, zdravotní nebo sociální pojištění, dluhy za televizní či rozhlasová poplatek, nezaplacené pokuty apod.).

Aby vám u vašich dluhů (exekucí) byly odpuštěny úroky, musí být zaplacena celá původní dlužná částka (jistina), nejpozději do 28. 1. 2022.

Současně musí být zaplacen i jednorázový poplatek za ukončení exekuce. Ten je ve výši 750 Kč + DPH, tj. 907,50 Kč.