11 Hype

Od začátku roku 2023, se nemalé části důchodců (převážně se to bude týkat penzistek), zvýší jejich starobní důchod. Od 1. 1. 2023, bude nárok na příplatek 500 Kč měsíčně k důchodu, za každé vychované dítě (maximálně 1500 Kč za 3 děti, při více dětech se příplatek nezvyšuje).

Na příplatek 500 Kč („výchovné“), bude nárok od 1. 1. 2023. Změna by se tedy měla projevit v důchodech vyplácených od ledna 2023.

U většiny důchodců, kteří měli nárok na důchod před rokem 2023 (tj. v roce 2022 již dostávali důchod), bude nárok na příspěvek 500 Kč, přiznán automaticky.

Má to ale jeden „háček“. Příspěvek 500 Kč za každé vychované dítě, bude automaticky přiznán ženám, které dítě porodily, nebo o něj pečovaly.

Pokud by měl mít na tento příplatek nárok muž (protože o dítě více pečoval on), bude si u něj muset požádat u ČSSZ.

To, kdo o dítě více pečoval, se dokládá čestným prohlášením. Pokud budou o příplatek žádat oba rodiče, bude o tom rozhodovat ČSSZ.

To samé bude platit i pro nové důchodce, kterým vznikne nárok na důchod od začátku roku 2023. V rámci žádosti o důchod, budou uvádět, zda žádají o příplatek výchovné za dítě.