3 Hype

Nejprve na úvod, žádný zákon, ani jiný právní předpis vám v žádném případě neukládá nějakou „povinnost“ hlásit se na Úřadu práce. A to nikdy – ani po ukončení studia, ani po ukončení zaměstnání apod. Vždy se jedná o vaši dobrovolnou aktivitu.

Zajít na Úřad práce po ukončení studia (nebo případně zaměstnání), má smysl ze dvou důvodů. Prvním důvodem může být nárok na podporu v nezaměstnanosti. To se vás ale zřejmě netýká. Jako student po ukončení studia, byste na podporu měla nárok, jen pokud byste během studia pracovala (v takovém zaměstnání, které by zakládalo účast na důchodovém pojištění), po dobu nejméně 12 měsíců v posledních dvou letech.