11 Hype

Pokud vám dá zaměstnavatel výpověď a vy se během výpovědní doby dozvíte, že jste těhotná, můžete tuto skutečnost oznámit zaměstnavateli a tím se výpověď na dobu těhotenství, mateřské dovolené a následné rodičovské zastaví. Výpovědní doba by pokračovala až po vašem návratu do zaměstnání po rodičovské. Jako těhotnou ženu vás zaměstnavatel nesmí propustit (kromě specifických výjimek).

Tento zákaz výpovědi pro těhotnou ženu se ale vztahuje jen na případ, kdy dává výpověď zaměstnavatel.

Pokud dáte výpověď vy sama, a pak se dozvíte, že jste těhotná, tak „máte smůlu“. Můžete maximálně požádat zaměstnavatele o jeho souhlas se stažením výpovědi. Je ale otázka, jestli by vám zaměstnavatel vyhověl.

Pokud byste zjistila, že jste těhotná až ve zkušební době v novém zaměstnání, tak zde žádná ochrana pro těhotné ženy není. Ve zkušební době je asi lepší zaměstnavateli o těhotenství neříkat (nemáte povinnost o těhotenství zaměstnavatele informovat).